Broj prekobrojnih radnika u JKP „Šumadija“ nepoznat

Pitanje od milion dolara, kolokvijalno rečeno, za zaposlene u komunalnom sektoru u Kragujevcu je koliko njih ili njihovih kolega ostaje bez posla i to do kraja godine, posle rangiranja u JKP „Šumadija“. Naime,  nakon sistematizacije u ovom preduzeću, koje je podsećamo nastalo „ujedinjenjem“ pet komunalnih predzeća – „Čistoće“, „Zelenila“, Parking servisa, Gradskih groblja i Tržnice, napravljena je i rang lista svih zaposlenih, odnosno opredeljivali su se za nova radna mesta predviđena novom sistematizacijom JKP „Šumadija“, a potom je komisija utvrdila ko od njih ispunjava uslove, a ko, pak, ostaje bez posla.

Kriterijumi za ostanak na poslu su pored kvalifikacija bili i kvalitet i kvantitet u obavljanju radnih zadataka, inovativnost u reševanju problema i odnos prema rukovodiocima i kolegama. Poslednja dva kriterijuma su, može se reći, malo „klizava“, jer u situacijama kada se gubi posao ili zadržava, posebno kada se ima u vidu teška ekonomska situacija ne samo u komunalnom sektoru, već i gradu, teško da bi dojučerašnje kolege jedni druge obejktivno ocenjivali. Takođe, ocena rukovodioca  ima sumnjivo realnu težinu, s obzirom na to da su direktori, bez obzira na propise, partijski kadrovi. A kriterijum „inovativnost u rešavanju problema“ bi svakako bio zanimljiv za analizu: na primer, bilo bi zanimljivo videti kako se to „inovativno“ rešava postavljanje spomenika, kopanje grobnica ili  održavanje čistoće u mlečnom paviljonu „Tržnica“.

Međutim, kao što je su sve važne odluke aktuelne gradske vlasti netransparentne, i kao što su građani o njima neobavešteni, tako se i u ovom slučaju ne zna odgovor na najvažnije pitanje- koliko ljudi posle ovog rangiranja u JKP „Šumadija“ ostaje bez posla?  Za one „ispod crte“ sledi postupak žalbi, o kojima odlučuje ista komisija, a mogu dobrovoljno da se prijave za otpremine u iznosu od 36 hiljada dinara po godini staža u javnom sektoru. Ukoliko se ne prijave dobrovoljno, očekuju ih otpremnine u iznosu od 200 evra po godini staža.

 

Post Author: Olivera Ilic

Ostavi komentar