Za 57 projekata i manifestacija u kulturi 16,5 miliona dinara

Gradsko veće na sednici održanoj 24. maja donelo je zaključak o raspodeli sredstava iz budžeta grada za realizaciju programa, projekata i manifestacija koje se finansiraju odnosno sufinansiraju u kulturi po javnom konkursu. Na predlog stručne komisije 16, 5 miliona dinara odobreno je za realizaciju 57 projekata i manifestacija, od ukupno 87 koliko je pristiglo na javni konkurs.
Gradsko veće je utvrdilo i predlog Etičkog kodeksa ponašanja funkcionera i uputilo odbornicima Skupštine grada na razmatranje i odlučivanje.
Etički kodeks ponašanja funkcionera sastoji se od 12 načela kojima treba da se rukovode sve osobe izabrane, postavljene i imenovane u organu Grada, javnog preduzeća i drugog pravnog lica čiji je osnivač ili član grad Kragujevac. Među načelima su: vladavina prava i zakonitost, odgovornost, otvorenost, pristupačnost i transparentnost, savesno i domaćinsko upravljanje, lični integritet, poštovanje i učtivost.
U izradi Vodiča za primenu Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave, grad Kragujevac rukovodio se dokumentom koji je izradila i usvojila Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), koja je tom prilikom pozvala svoje članice – gradove i opštine u Republici Srbiji da sledeći njihov primer učine isto. Grad Kragujevac je prihvatio inicijativu i ušao u proceduru usvajanja Kodeksa čije će poštovanje i primena biti obavezujuće za sve funkcionere grada Kragujevca.
Imajući u vidu da je neophodno stvaranje uslova za izgradnju poverenja između funkcionera lokalne samouprave i građana, kao i obezbeđivanje savesnog i odgovornog obavljanja javne funkcije, ovim Kodeksom se stvaraju osnove za sprovođenje ovih principa i mehanizmi za kontrolu njegovog poštovanja.

Post Author: Milan

Ostavi komentar