Kragujevac u užoj selekciji projekta inkluzije Roma

Kragujevac je jedan od 13 gradova i opština koji su ušli u drugi krug selekcije za realizaciju projekta Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji koji, uz stručnu i administrativnu podršku Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, realizuje Koordinaciono telo za praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine i nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ.

Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji je nov i relativno mlad projekat nemačke organizacije za međunarodnu saradnju i prvi koji za ciljnu grupu ima romsku nacionalnu zajednicu i druge marginalizoavne grupe. U realizaciji, projekat sadrži tri komponente – saradnju na nacionalnom nivou u kojoj je direktan partner Koordinaciono telo i radiće se na osnaživanju ljudskih kapaciteta i resursa, u tom delu je monitoring ili praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja 2016 – 2025.

Prema rečima predstavnika Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju, druga komponenta se tiče antidiskriminacije i u okviru toga su predviđene različite obuke i kampanje dok se treća bavi podrškom na lokalnom nivou i u tom delu je izbor pet gradova i opština u kojima će se u naredne tri godine realizovati ovaj projekat.

Post Author: Olivera Ilic

Ostavi komentar