Izložba fotografija „Inception“ u Mostovima Balkana

Sutra od 20 časova, u Galeriji „Mostovi Balkana“, biće otvorena izložba fotografija Inception Miljana Nedeljkovića.

Izložba je nastavak posebnog pristupa koje ovaj umetnik neguje dugi niz godina kroz stvaralačko promišljanje čina fotografisanja i čitavog niza pripadajućih pitanja prisutnih prilikom nastanka fotografskog dela. Izložene fotografije monumentalnih dimenzija na prvi pogled privlače svojim specifičnim podužnim ekspanzivnim formatima, naglašenim horizontalnim prostornim pružanjem koje poput narativnih reljefa karakterišu distancirane, precizne i stroge linije i duga naracija. Sinkopirani ritam majstorski izdvojenih i uveličanih detalja prikazanih ljudi u masi koja ih depersonalizuje, poigrava se sa percepcijom i čulnim iskustvom posmatrača; izostavljanjem središta kompozicije gde bi se koncentrisala vizura i fiksiralo oko, sve predstavljeno dobija na važnosti i značaju čime se otvaraju nove perspektive sagledavanja, dinamizira i pojačava utisak vizuelnog kontinuuma i stalnog kretanja.

Mnogostrukost prirode fotografije i posebnost fotografskog postupka, a naročito postupak uobličenja u samo delo deluju stimulativno na stvaralački impuls Miljana Nedeljkovića što pokazuje neutaživa istrajnost kojom se poslednjih nekoliko godina bavi ovom temom, a što rezultuje postavkama neiscrpne svežine. Razotkrivanje fenomena na relaciji objekat – stvarnost predstavlja vodeći pojam u fotografskoj estetici ovog talentovanog stvaraoca koji je uspešno predstavljen na njegovim samostalnim izložbama Lice, Drugo lice i Lica 2. Novi ciklus fotografija prilika je za umetnika da razmotri opštefilozofsku temu nastajanja kroz prizmu postanka umetnosti fotografije. Kao svoju polazišnu tačku Nedeljković ovog puta uzima međuprostor između zamišljenog i ostvarenog, dokumentarnog i insceniranog, aktivnog i pasivnog, nepomičnog i vibrantnog, smeštajući nas unutar samog neuhvatljivog procesa fotografske piktoralne prakse koji se tvori između dobijanja negativa i realizovanog pozitiva, a koji ima presudnu ulogu kada je reč o postupku izrade i recepcije fotografije. Susret sa ovim međupojavama omogućava nam da preispitamo zagonetnu umetnost fotografije, posebno proces njenog ostvarivanja, ali i mnogo dublje relacije prema pojavnom svetu, predstavama o i u njemu, ali i prema sebi samima. On referiše i na rekonstruciju i preoblikovanje postojećih formi, oblika koji su već u opticaju, a koji kroz medijum fotografije zadobijaju nov kontekst i učitavaju se u jedan svesno manipulativni privid stvarnosti delotvornijim od nje same.

Složene interrelacije između subjekta, objekta i recipijenta pobuđuju kod umetnika pitanja šta je i koliko moguće uhvatiti od stvarnosti na snimku i koliko čin snimanja počiva na jednoj sveopšte prihvaćenoj varljivosti i nemogućnosti fotografisanja suštine. Možda se baš u tom odnosu koga karakteriše promenljivost, vremenska prolaznost i nedosežnost cilja fotografisanja rađa ono stalno kretanje na koje je Nedeljković stavio fokus kroz longitudinalno prostiranje,  monumentalne formate i nesagledive nizove prikazanih ličnosti. Na isti način se bezličnost, tmina, uniformnost i repetitivni ritam drugog izloženog monumentalnog rada u odnosu na susedno može čitati kao neizvesnost nastanka željenog fotografskog dela, ali i umetnikovo upozorenje na ograničenja fotografije u nastojanjima prikazivanja suštine sa eventualnim dopiranjima do spoljašnjeg izgleda stvari sagledanih iz različitih perspektiva i stanovišta.

Post Author: Milan

Ostavi komentar